Logo Lirbi

Linuksowe Rozwiązania Biznesowe

”LIRBI” Robert Rusiecki

03-433 Warszawa,  ul. Strzelecka 27/29 m. 121

tel.⁄fax 0 22 698 21 96,   GSM 0 606 766 066, 0 602 453 532

http://robert.strzelecka.waw.pl/ e-mail: robert@strzelecka.waw.pl

NIP: 946-217-49-34,  REGON: 140206121,   Nr ewid.gosp.: 410193

BRE BANK SA Wydział Bankowości Elektronicznej MBANK

77 1140 2004 0000 3302 3936 214